Evidence dlouhodobého majetku 5.0

Plná verze je ke stažení a použití zdarma bez nároku na podporu a další vývoj

 

Můžete si zdarma stáhnout zde                                Stáhnete, robalíte a spustíte edm.exe

 

Ukázky

 

Program je určen

pro vedení evidence dlouhodobého hmotného majetku, pozemků i drobného majetku. Pracuje v měsíčních cyklech. Stanoví výši měsíčních odpisů a zaúčtuje změny a odpisy. Za měsíční období podchytí změny ve stavu majetku tj. pořízení, vyřazení, příp. technické zhodnocení majetku, včetně protokolů. Vytiskne sestavy se stavem majetku. porovnáním účetních a daňových odpisů, různé statistiky, karty inv. majetku a provede zaúčtování do účetnictví. Vyhotoví datový soubor pro účetní program.