Evidence vozidel a pohonných hmot 7.0

 

 

Plná verze je ke stažení a použití zdarma bez nároku na podporu a další vývoj

 

Můžete si zdarma stáhnout verzi z roku 2005                                Stáhnete, robalíte a spustíte ev.exe

 

Plná verze ke stažemí

 

 

  

Program je určen pro evidenci vozidel a pohonných hmot. Jako vstupní podklady slouží technické průkazy vozidel, stazky a doklady o nákupu pohonných hmot (PHM). Program pracuje v měsíčních cyklech. Ke konci měsíčního období poskytuje přehled o příjmu a výdeji PHM, spotřebě PHM na jednotlivá vozidla i podle druhu paliva, porovnání skutečné a normované spotřeby, včetně reakce na letní a zimní období. Dále umožňuje evidenci termínů STK a výměny olejů, poskytuje také podklady pro pojišťovnu a silniční daň. Vozidla je možno seskupit do několika samostatných nezávislých středisek.