mbsw.cz
Fakturky v. 9.2.5

 

Stáhnout program  (ZIP)

Ukázky

Novinky

Podpora

 

 


           Doplněk:    Skladová evidence

 

Cena 810  Kč        
Objednávka Objednat můžete zde
Licence  Použití programu je určeno pouze pro jednu firmu (jedno IČ), s pevně daným názvem firmy. V rámci jedné firmy jej však lze instalovat a používat bez omezení.
Nová verze V ceně
   
Požadavky Vyžaduje Windows 7, 8.1, 10, 11

 

Program Fakturky slouží na vystavování faktur, což je práce potřebná pro každého podnikatele nebo firmu. je jednoduchý na obsluhu, vyhovuje jak drobným živnostníkům, tak větším firmám. Nejedná se o účetnictví, ale pouze o fakturaci doplněnou potřebnými maličkostm (dodací listy, ceník, pokladna,přijaté faktury, odesílání E-mailem., využití čárového kódu, QR platba na faktuře atd.)

Umožňuje navíc proti verzi, která je zdarma, další zajímavé funkce.Kromě vystavováni faktur a dodacích listů plní další funkce. Např. evidenci vydaných a přijatých faktur, fakturace z dodacích listů, pokladní doklady, které již obsahuje a není potřeba nic dalšího.

Pracuje s evidencí příjmových a výdajových dokladů včetně jednoduché pokladní knihy, umožňuje odeslání faktury elektronickou poštou nebo výstup obrazu sestavy do různých formátů (PDF, DOCX, ODS, ODT, HTML, DOC, XPS, XML) nebo export a import dat ( ISDOC, TXT, XLS, DBF, XML). Umožňuje také vytvořit více nezávislých řad pomocí jednoho programu. Na jednom počítači lze nainstalovat do různých složek a provozovat tento program vícekrát. Výstupní doklad může být i v jiném jazyce. Můžete uložit fakturu jako šablonu, pro ulehčení příští práce. Podporuje režim přenesené daňové povinnosti. Platba pomocí QR kódu.


Pokud potřebujete fakturovat výdej ze skladu, stáhněte si a vyzkoušejte ještě program Skladík


Kontakt
- Dotazy a objednávky

 


 

 

Podrobnější popis

Jednoduše vyhotoví fakturu, dodací list nebo pokladní doklad, bez zvláštních nároků na znalost výpočetní techniky. Je vhodný pro plátce i neplátce DPH. Pro malé i větší podnikatele a živnostníky.

K dispozici máte neomezený počet samostatných nezávislých řad faktur a možnost vytvořit fakturu podle faktury z jiné řady
(např. podle zálohové faktury). Můžete si vytvořit sadu šablon a vytvářet nové faktury podle těchto šablon. Novou fakturu můžete také vystavit podle již existující faktury. Pro vystavováníé faktur lze použít řadu funkcí pro zefektivnění i zjednodušení práce, jako jsou:

- několik typů číselných řad, které Vám umožní automatické číslování
- dva typy formulářů, lišících se polohou loga firmy
- z toho vyberete řádkovou fakuru nebo volný formát
- vložení obrazu loga, vložení obrazu razítka nebo podpisu, kódu pro QR pplatbu
- možnost změny symbolu měny, možnost vložení IBAN, SWIFT
- použítí více různých jazyků ve výstupním dokladu s možností jejich vlastní definice, včetně exportu a importu těchto definic, lze doplnit i vlstní další jazyk
- vyhotovení různých přehledů o vydaných fakturách a přijatých fakturách (knihy faktur)
- ukládání obrazu faktury v několika formátech (PDF, DOCX, ODS, ODT, XSD) nebo jako data ve formátu XML, ISDOC
- odeslání faktury nebo dodacího listu E-mailem jako příloha v zadaném formátu (PDF, DOCX....)
- možnost digitálně podepsat a/nebo zašifrovat dokument PDF
- možnost zadávat položky faktury pomocí čárového kódu
- v řádkové faktuře pro plátce DPH, lze zvolit ve sloupci "Celkem" cenu bez DPH
-samostatně bez ohledu na fakturu lze vytvářet pokladní doklady příjmové, výdajové, dodací listy
- možnost odeslání hromadné upomínky na nezaplacené faktury E-mailem

 

Další nástroje, které máte k dispozici:

Dodací listy- lze vytvořít dodací list přímo z faktury nebo nebo samostatně, můžete pak vytvořit fakturu z jednoho nebo více dodacích listů

Ceník - slouží k usnanění práce při vkládání opakujících se položek do řádků faktury. Existují tři různé ceníky. Umožňují export a importt všech položek (TXT,DBF,XLS). Položky lze přenášet přímo do řádků faktury.
Filtrování ceníku, kopírování jednoho ceníku do druhého, přiřazení jedné firmy k ceníku, takže při zadání dodavatele je otevřen náležející ceník. Uložení obrazu tiskového výstupu třeba i části ceníku v různých formátech (PDF,DOCX, ODT, ODS, HTML, XSD) nebo jeho odeslání E-mailem jako příloha s možností výběru několika formátů (PDF,DOCX,ODT,ODS, HTML, XSD). Hromadné přepočítávání cen apod.
Můžete zadat čárový kód a položky do faktury pak přidávat čtečkou čárového kódu.

 

Kniha vydaných faktur - její tisk, přehledy o nezaplacených a zaplacených fakturách.

Kniha přijatých faktur
- evidence, přehledy a sestavy. Zadává se ručně podle došlé faktury včetně řádků.

Příjmové a výdajové pokladní doklady - samostatné číslování, vytváření a tisk, odeslání EET, případně i možnost další editace. Lze je vystavit samostatně nebo k vydané faktuře placené v hotovosti. Lze uložit obraz dokladu. Přehled o dokladech je zobrazen v pokladní knize
Samozřejmě je možné (stejně jako u ostatních nástrojů), spolu s další fakturační řadou vytvořit novou řadu pokladních dokladů.

Exporty a importy dat - vystoupí všechny položky po řádcích
- faktury, pouze export přehledu (TXT, DBF, XLS)
- ceník, export i import(TXT, DBF, XLS)
- odběratelé, export i import(TXT, DBF, XLS). Lze také vstoupit nebo vystoupit pouze jednu položku
- jednotlivé faktury ve formátu XML, ISDOC