-----------------------------------------------------------
Verze 3.7.0                                        8.6.2019
-----------------------------------------------------------

!!! Změna výpočtu DPH z částky, která je včetně daně (shora).
Daň se již nezaokrouhluje.
Částka k úhradě se zaokrouhlí automaticky při platbě v hotovosti,

!!! Změna u zpracování slevy za jednotlivé sazby dph.
Vztahuje se jen na položky se stejnou sazbou DPH. Počítá se pro všechny položky
nebo od poslední slevy se stejnou sazbou.

Změny v kódování E-mailu.

-----------------------------------------------------------
Verze 3.6.0                                        16.10.2018
-----------------------------------------------------------

Filtr ve VO vypíše navíc jen objednávky, které v položkách obsahují zadaný text.
Změna ve vyhledávání ve VO.
Změna vyhledávání PO.

-----------------------------------------------------------
Verze 3.5.9                                       10.3.2018
-----------------------------------------------------------

Oprava chyby v šabloně.

-----------------------------------------------------------
Verze 3.5.8                                        5.3.2018
-----------------------------------------------------------

Datum vystavení PO automaticky.
Sazba v řádku PO automaticky.
Při odeslání VO je možné přidat více příloh.

-----------------------------------------------------------
Verze 3.5.7                                       9.11.2017
-----------------------------------------------------------

Změna v přenosu jednotkové ceny při fakturaci přijaté objednávky,
přenese se tak jak je.


-----------------------------------------------------------
Verze 3.5.6                                        8.2.2017
-----------------------------------------------------------

Možnost automatického číslování přijatých objednávek.

-----------------------------------------------------------
Verze 3.5.5                                       25.1.2017
-----------------------------------------------------------

- nově pořadové číslo u přijatých objednávek
- oprava chyby automatického číslování ze šablony
- přepočítávání ceny v ceníku je přemístěno pod volbu "Hromadné změny".
- u PO možnost vytisknout dva formuláře na jednu stránku, případně
více výtisků na tiskárně za sebou.
A další...

-----------------------------------------------------------
Verze 3.5.4                                       17.2.2016
-----------------------------------------------------------

Další libovolná příloha emailu.
Fakturace z více přijatých objednávek současně.
Kontrola existence plátce DPH podle DIČ.
Zálohy dat jsou nyní ve formátu archivu ZIP.
(Obnovení je nutné udělat z programu, jako dříve)
U sestav je možnost uložení i v jiném formátu např. PDF,
DOCX, HTM, ODT atd.
Oprava přenosu prefixu čísla objednávky ze šablony.

-----------------------------------------------------------
Verze 3.5.3                                      18.9.2015
-----------------------------------------------------------

Při odeslání E-mailu možno zadat kopii, kam odeslat zprávu, např. pro sebe
nebo účetní apod.
Vyhledání zákazníka v ARESu přímo z formuláře pro zadávání zákazníků,
jen pro IČ v České republice.
Možnost zobrazení údajů zákazníka podle IČ přímo z detailu zákazníka.
Relativní cesty ke složkám v některých případech umožní snadnější
přemístění programu bez jeho instalace.

-----------------------------------------------------------
Verze 3.5.2                                      30.5.2015
-----------------------------------------------------------

Zákazník může mít více emailových adres oddělených čárkou.
V seznamu VO možnost otevření poznámky.
V seznamu VO datum a čas odeslání E-mailem, s možností otevření
seznamu E-mailů včetně zobrazení zprávy a přílohy.
Seznam odeslamých E-mailů také v nabídce "Výstupy VO".
V seznamu PO možnost otevření poznámky.
Možnost hromadně vymazat všechny E-maily i s přílohami.